ONDERZOEKSGEBIED Technisch-inhoudelijk onderzoek
PROGRAMMALIJN IV-1 Ventilatie-onderzoek

Ventilatie-onderzoek

De afgelopen Sars-COV-2 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat Nederland beter voorbereid moet zijn op een volgende pandemie. Zo zijn zorginstellingen in bijvoorbeeld de ouderenzorg geconfronteerd met maatregelen die grote gevolgen hadden voor het welbevinden van de bewoners en het personeel. Wat kunnen deze zorginstellingen doen om zich beter voor te bereiden? Eén van de vragen daarbij is in hoeverre het zinvol en noodzakelijk is om te investeren in een betere ventilatie.

Om die vraag te beantwoorden, maken TNO en Saxion binnen het programma P3Venti een inventarisatie van bestaande ventilatiesystemen in zorginstellingen. Daarbij worden de technische eigenschappen van ventilatiesystemen, zoals luchthoeveelheid, aantallen en posities van roosters in een vertrek in kaart gebracht. Ook wordt aan de hand van interviews met het zorgpersoneel nagegaan hoe de ventilatievoorzieningen worden gebruikt. Het onderzoek beperkt zich tot huiskamers, restaurants en activiteitenruimten in een zorginstelling, omdat bewoners en personeel hier veel tijd samen doorbrengen en er veel contacten zijn. Dit maakt dat de kans op besmetting door een eventueel virus hier het grootst wordt geacht.

Programmalijn IV-1 draagt bij aan kennishiaat D (Prioritering. In welke maatschappelijke sectoren is (investeren in) ventilatie als preventiemaatregel het hardst nodig en het meest effectief) en kennishiaat E (Proportionaliteit en kosten/baten van toepassing van ventilatie). De uitkomsten van programmalijn IV-1 over ventilatie-onderzoek vormen input voor het afwegingskader dat in programmalijn IV-2 ontwikkeld wordt.

Bekijk hier de resultaten tot nu toe.

Contactpersonen

Ir. Frans Koene

Projectleider

Projectmanager TNO, o.m. gespecialiseerd in internationale projecten, energie in de gebouwde omgeving, monitoring en data-acquisitie en simulatiemodellen en beoordelingstools.

Annemarie Weersink

Senior onderzoeker

Bij het lectoraat Sustainable Building Technology van Hogeschool Saxion, één van de partners van P3Venti, onderzoekt zij het spanningsveld tussen gebouw, gebruiker en installaties.

Deel deze pagina