Over P3Venti

Om goed voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie is het belangrijk om meer te weten over de rol die ventilatie kan spelen bij het beperken of voorkomen van besmettingen en de maatregelen die daarbij het meest effectief zijn. Ventilatie lijkt de kans op de verspreiding van virussen te kunnen verkleinen. Om zo nauwkeurig mogelijk te weten welke maatregelen daarbij welk effect sorteren, is bundeling van bestaande kennis en gericht nader onderzoek noodzakelijk. Met dat doel is het Programma Pandemische Paraatheid en ventilatie opgezet. Kortweg P3Venti.

P3Venti is een breed wetenschappelijk en toegepast onderzoeksprogramma dat bijdraagt aan meer kennis over het effect van ventilatie en luchtreiniging in bepaalde omstandigheden en in bepaalde omgevingen. Het driejarige programma maakt deel uit van het beleidsprogramma Pandemische Paraatheid vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). TNO coƶrdineert het programma en voert het uit samen met universiteiten en kennisinstituten. Momenteel zijn de Universiteit Utrecht (UU) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aangesloten, maar P3Venti staat zeker open voor verdere structurele, nationale en internationale samenwerking.

De positionering van P3Venti op het scheidsvlak van wetenschap en praktijk maakt het programma bij uitstek geschikt voor verbinding en kruisbestuiving. Bevindingen uit het ene kennisgebied of de ene branche kunnen van groot belang zijn voor andere. Als integere intermediair zal P3Venti waar mogelijk het initiatief nemen om organisaties en netwerken die in dit kader iets voor elkaar kunnen betekenen te koppelen.

Programmaleiding

Dr. Ing. Roberto Traversari MBA

Secretaris klankbordgroep, Scientific lead P3Venti

Onderzoeker en adviseur bij TNO (Buildings & Energy Systems) op het gebied van contaminatiecontrole, energie/duurzaamheid en de fysieke omgeving van de hotfloor

Ir. Lisette Rueb

Programmamanager, senior projectmanager

Gespecialiseerd in de organisatie van grote, innovatieve projecten met diverse stakeholders