ONDERZOEKSGEBIED Onderzoek implementatie en beleidsvorming
PROGRAMMALIJN IV-2 Risico’s, impact en markt

Risico’s, impact en markt

Deze programmalijn heeft als doel kennis op te bouwen die dient ter ondersteuning bij het effectief en kosteneffectief inzetten van ventilatie en luchtreinigers als mitigatiemaatregel. Deze ondersteuning is gericht op overheden, andere actoren in de publieke sector en maatschappelijke en not-for-profit organisaties. De ontwikkelde kennis wordt vormgegeven in afwegingskaders die deze actoren bij hun besluitvorming ondersteunen

Dit betekent dat van mogelijke maatregelen duidelijk wordt wat ze doen, op welke plek ze het meest effect hebben, met oog voor bedrijfsmatige en maatschappelijke kosten en baten. De centrale kennisvragen die daarbij horen zijn:

  • In welke sectoren (en eventueel segmenten binnen sectoren) is investeren in ventilatie het zinvolst en hardste nodig?

  • Welk niveau van investeringen is haalbaar en verantwoord en welke negatieve en positieve bijeffecten treden op, voor de bedrijfsvoering binnen de sector maar ook op het bredere maatschappelijke speelveld?

De gecreëerde kennis rondom implementatie en beleidsvorming richt zich in eerste instantie op de (langdurige) zorg als toepassingsdomein. Het onderzoek in deze programmalijn heeft wel de ambitie om de algemene toepasbaarheid van resultaten te toetsen en partijen in andere sectoren zo op weg te helpen met het maken van afwegingen voor hun eigen werkgebied.

Programmalijn IV-2 draagt hiermee bij aan kennishiaat D (Prioritering. In welke maatschappelijke sectoren is (investeren in) ventilatie als preventiemaatregel het hardst nodig en het meest effectief), en kennishiaat E (Proportionaliteit en kosten/baten van toepassing van ventilatie). De uitkomsten van programmalijn IV-1 over ventilatie-onderzoek vormen input voor het afwegingskader dat in deze programmalijn IV-2 ontwikkeld wordt.

Contactpersonen

Drs. Menno Hinkema

Inhoudelijk trekker

Senior onderzoeker en consultant bij TNO (Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg), o.m. gespecialiseerd in o.m. de configuratie van zorgdiensten en het functioneel ontwerp van zorgvoorzieningen.

GERELATEERD NIEUWS

11/12/2023

Programmalijn IV uitgelicht

Deelprojectleider van programmalijn IV, Stefan van Heumen, vertelt in deze video waar hun onderzoek zich op richt.

Lees meer

20/03/2023

Eerste verkenningen in langdurige zorg gedaan

Om ventilatie te verbeteren zijn financiële middelen nodig. Soms kan een organisatie dit niet alleen opbrengen en...

Lees meer

Deel deze pagina