Symposium P3Venti

Datum: Woensdag 28 februari 2024 Tijd: 10:00 - 18:00 uur Locatie: Binnenklimaat Nederland, Zoetermeer

Pandemic Preparedness through Ventilation

Op woensdag 28 februari 2024 vond het eerste Symposium P3Venti in Zoetermeer. TNO en haar partners gingen met wetenschappers en de praktijk in gesprek over de vraag of met ventilatie invulling kan worden gegeven aan pandemische paraatheid in de langdurige zorg, en zo ja, hoe dat op effectieve wijze kan gebeuren. Het was een inspirerende dag met updates over de resultaten van P3Venti tot nu toe, internationale sprekers en actieve workshops.

Kruisbestuiving tussen praktijk en onderzoek
P3Venti bevindt zich op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Bevindingen of vragen uit het ene kennisgebied of de ene branche kunnen van groot belang zijn voor andere kennisgebieden en branches. Tijdens dit symposium deelden we de onderzoeksresultaten van het programma P3Venti tot nu toe en gingen we in gesprek over het daarbij horende handelingsperspectief. Hoe kunnen we deze resultaten inzetten voor andere onderzoeken? En wat betekent dit voor mijn eigen zorginstelling?  Daarnaast hebben we opgehaald welke vragen spelen op wetenschappelijk gebied, maar ook binnen (langdurige) zorginstellingen, zodat we het onderzoeksprogramma daar nog beter op kunnen laten aansluiten.

Deelnemers symposium
Dit symposium richtte zich zowel op wetenschappers in het veld van virusverspreiding en de rol van ventilatie daarbij, als op de langdurige zorg: beslissers/bestuurders/directies, facility managers, vastgoedeigenaren en zorgverleners van langdurige zorginstellingen.

Voorlopige conclusie die tijdens het symposium naar voren kwam
Het is mooi om te zien dat er veel belangstelling is voor P3Venti en dat dit past binnen het grotere programma pandemische paraatheid van de overheid, het ministerie van VWS. Er wordt binnen het programma hard gewerkt om zoveel mogelijk resultaten te genereren die handelingsperspectief bieden.

De eerste resultaten laten zien dat aanwezige ventilatievoorzieningen nog niet optimaal worden ingezet, hier is nog veel in te verbeteren. Ook is het boeiend te zien hoe de interacties in tijd en afstand tussen bewoners en personeel in de langdurige zorg plaatsvindt. De tijd dat bewoners onderling en met het personeel contact hebben buiten de 1,5 meter is factoren groter dan binnen deze 1,5 meter afstand. De effectiviteit van samplers verschilt ook aanmerkelijk; het resultaat van het meten van infectieus virus is afhankelijk van het type sampler dat je gebruikt. Er komt ook meer inzicht in de wijze waarop beslissingen door beleidsmakers en bestuurders worden genomen en hoe dat proces kan worden ondersteund. Dit alles sluit aan bij de ervaringen van een aantal buitenlandse programma’s.

De conclusie tot nu toe is dan ook: 'Je kunt de wedstrijd niet winnen met ventilatie maar wel verliezen zonder ventilatie'.

Plenaire sprekers
Lees hier de biografieën van de sprekers en download de presentaties die zij hebben gegeven.

Plenaire sprekers Symposium P3Venti

Workshops
Lees hier over de zes workshops die gegeven zijn inclusief de inzichten die zijn opgedaan.

Programma

10:00 - 11:00 uur               Ontvangst

11:00 - 12:45 uur               Plenair programma met onder andere:

  • Francine L’Ortye, Programmadirecteur Pandemische Paraatheid publieke gezondheid bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Updates van resultaten op het gebied van microbiologie, techniek en beleid

12:45 - 13:30 uur               Netwerklunch

13:30 - 15:30 uur               Workshops in twee rondes:

  1. De optimale vorm van handelingsperspectief creëren

  2. Beslissingen nemen in onzekere, pandemische tijden

  3. Web gebaseerde tools voor het berekenen van infectierisico via de lucht standaardiseren

  4. Het effect van ventilatiesystemen en luchtreiniging

  5. Strategieën voor pandemische paraatheid in de gebouwde omgeving

  6. Ervaringen en lessen van Covid-19 in langdurige zorginstellingen

15:30 - 17:00 uur               Keynote van Benjamin Jones, Associate Professor at the Department of Architecture and Built Environment, University of Nottingham, en groepsdiscussie

17:00 - 18:00 uur Netwerkborrel

Het symposium was Engelstalig vanwege de internationale gasten en sprekers.

Bekijk hieronder het fotoverslag van Syposium p3Venti 2024