Symposium P3Venti

Datum: Woensdag 28 februari 2024 Tijd: 10:00 - 18:00 uur Locatie: Binnenklimaat Nederland, Zoetermeer

Pandemic Preparedness through Ventilation

Bezoek het Symposium P3Venti op woensdag 28 februari 2024 in Zoetermeer. TNO en haar partners gaan graag met wetenschappers en de praktijk in gesprek over de vraag of met ventilatie invulling kan worden gegeven aan pandemische paraatheid in de langdurige zorg, en zo ja, hoe dat op effectieve wijze kan gebeuren. Met inspirerende sprekers en actieve workshops maken we er een energieke dag van. Kom ook, leer van elkaar en denk mee hoe we het onderzoeksprogramma P3Venti nog beter kunnen laten aansluiten op de vragen die spelen in zowel de wetenschap als praktijk!

Kruisbestuiving tussen praktijk en onderzoek
P3Venti bevindt zich op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Bevindingen of vragen uit het ene kennisgebied of de ene branche kunnen van groot belang zijn voor andere kennisgebieden en branches. Tijdens dit symposium delen we de onderzoeksresultaten van het programma P3Venti tot nu toe, en willen we in gesprek gaan over het daarbij horende handelingsperspectief. Hoe kunnen we deze resultaten inzetten voor andere onderzoeken? En wat betekent dit voor mijn eigen zorginstelling?  Daarnaast willen we ophalen welke vragen spelen op wetenschappelijk gebied, maar ook binnen (langdurige) zorginstellingen, zodat we het onderzoeksprogramma daar nog beter op kunnen laten aansluiten.

Deelnemers symposium
Dit symposium richt zich zowel op wetenschappers in het veld van virusverspreiding en de rol van ventilatie daarbij, als op de langdurige zorg: beslissers/bestuurders/directies, facility managers, vastgoedeigenaren en zorgverleners van langdurige zorginstellingen.

Programma

10:00 - 11:00 uur               Ontvangst

11:00 - 12:30 uur               Plenair programma met onder andere:

  • Francine L’Ortye, Programmadirecteur Pandemische Paraatheid publieke gezondheid bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Updates van resultaten op het gebied van microbiologie, techniek en beleid

12:30 - 13:30 uur               Netwerklunch

13:30 - 15:30 uur               Workshops in twee rondes met o.a.:

  • Wat betekenen deze resultaten voor mijn zorginstelling? En hoe kan ik dit verwerken in het (vastgoed)beleid?

  • Hoe kunnen de verschillende (internationale) onderzoeksprogramma’s zoals E3, Buildings Post Corona, CLAIRE en P3Venti op elkaar aansluiten?

  • Welke vragen spelen er? Hoe richten we de disseminatie zo effectief mogelijk in?

15:30 - 17:00 uur               Keynote van Benjamin Jones & panelgesprek

Benjamin Jones is Associate Professor at the Department of Architecture and Built Environment, University of Nottingham. The focus of Benjamin's work is on measurement and modelling approaches to the indoor environment that can inform policies to create low-carbon and healthy building stocks. He is particularly interested in the energy efficient ventilation of buildings and its relationship with indoor air quality and occupant health. Benjamin supported the pandemic responses of the UK and Chilean governments and worked on ASHRAE Standard 241 that aims to Control Infectious Aerosols in buildings.

17:00 - 18:00 uur Netwerkborrel

Ga voor meer informatie over het programma naar de aanmeldwebsite.

Het symposium is Engelstalig vanwege de internationale gasten en sprekers die we verwachten.

Visit the P3Venti Symposium on Wednesday February 28 2024 in Zoetermeer! TNO and its partners are happy to discuss the benefits of ventilation and its role in preventing the spreading of viruses. At the symposium we will share our findings, and bring together science and practice in order to learn from each other and align our work. With inspiring speakers and active workshops we will make it an energetic day. Sign up now to learn from each other and join the conversation on how we can make the P3Venti research program even better aligned with the questions that arise in both science and practice. Click here for more information and to register.