Onderzoeksresultaten worden in zo kort mogelijke tijd verwerkt in direct toepasbare maatregelen. Hier vind je vragen, antwoorden en tips over hoe ventilatie en luchtreiniging kunnen bijdragen aan het verminderen van de verspreiding van virussen door lucht.

Practice

P3Venti heeft als doelgroep professionals in zowel de curatieve (cure) als langdurige zorg (care). Onder de curatieve zorg vallen alle ziekenhuizen, onder de langdurige zorg vallen de instellingen van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), lichamelijk en/of verstandelijk gehandicaptenzorg (GHZ) en verzorgings- en verpleeghuizen (VV). Patiënten in de curatieve zorg en bewoners en cliënten in de langdurige zorg zijn namelijk een kwetsbare doelgroep als het infectieziekten betreft. Ventilatie, luchtreiniging en het voorkomen van gerichte luchtstromen is een van de maatregelen waarmee de gerelateerde besmettingsrisico’s verminderd kunnen worden.

Onderstaande vragen en antwoorden bieden een basis aan informatie om deze maatregelen effectief in te kunnen zetten.

Vragen en antwoorden

Virusoverdracht

Effectiviteit ventilatie en luchtreinigers

Hoe staat mijn ventilatiesysteem ervoor?

Wat kan ik doen om de virusoverdracht te verminderen ?