p3venti

Programma Pandemische Paraatheid en Ventilatie (P3Venti) initieert, verzamelt en combineert hoogwaardig onderzoek over hoe ventilatie en luchtreiniging kunnen bijdragen aan het inperken van het door de lucht verspreiden van virussen, met als doel dit te verwerken in direct toepasbaar advies richting overheid en professionals.

Symposium P3Venti

Op woensdag 28 februari 2024 vond het eerste symposium van P3Venti plaats in Zoetermeer.

Lees meer

20/02/2024

Eerste rapportage programmalijn V

Lees de rapportage over instrumenten om de overheid en maatschappelijke partners te ondersteunen bij besluitvorming.

Lees meer

12/02/2024

Programmalijn II uitgelicht

Marcel Loomans vertelt in deze presentatie over de luchtstromingssimulaties die de TU Eindhoven uitvoert.

Lees meer

12/02/2024

Introductie keynote speaker Benjamin Jones

Bekijk de video van keynote spreker Benjamin Jones om een indruk te krijgen waar zijn speech over gaat.

Lees meer

Onderzoeks­gebieden

Binnen het onderzoeksprogramma Pandemische Paraatheid en Ventilatie (‘P3Venti’), onderdeel van het Programma Pandemische Paraatheid van het ministerie van VWS, bouwen we kennis op over hoe virussen zich door de lucht verspreiden. We zijn daarbij primair geïnteresseerd in de effectiviteit van ventilatie en luchtreiniging als beperkende maatregelen. De uitkomsten gebruiken we onder meer om methoden en instrumenten te ontwikkelen die overheid en professionals bij hun besluitvorming kunnen ondersteunen.

Technisch-inhoudelijk onderzoek

Onderzoek naar blootstellingsrisico’s en het effect van ventilatiemaatregelen en luchtreiniging hierop. Observaties in operationele omstandigheden, interviews met stakeholders en gebruikers van ruimtes, computermodellen en experimenteel onderzoek zowel in een mock-up als in situ.

Lees meer

Onderzoek implementatie en beleidsvorming

Het opbouwen en toegankelijk maken van kennis die gebruikers helpt om ventilatie als mitigatiemaatregel effectief in te zetten. Combineren van de uitkomsten van het technisch inhoudelijke en biomedische onderzoek met beleids- en sociaalwetenschappelijke methoden.

Lees meer

Biomedisch onderzoek

Onderzoek naar de levensvatbaarheid en besmettelijkheid van virusdragende deeltjes (met name gerelateerd aan SARS-CoV-2) in relatie tot tijd en grootteverdeling. Focus op literatuurstudies en experimenteel onderzoek.

Lees meer