P3Venti wil uitgroeien tot dé plek waar wetenschappelijke kennis over de verspreiding van virussen door de lucht bij elkaar komt. Hier vindt u informatie over de huidige onderzoeksgebieden, een overzicht van alle lopende onderzoeken en de eerste resultaten.

Science

Bij veel respiratoire infectieziekten, waaronder COVID-19, speelt verspreiding van het virus via de lucht een rol. Verversing van de lucht door ventilatie en/of reiniging van de binnenlucht kunnen risico’s als gevolg hiervan tegengaan. De COVID-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat we op dit moment nog weinig weten over het effect van ventilatie en luchtreiniging op het aantal besmettingen om dit effectief in te kunnen zetten.

In het kader van P3Venti wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de belangrijkste kennishiaten aan te pakken. De kennishiaten zijn:

  • De bijdrage van aerogene transmissie aan de totale transmissie van een virus;

  • De dosis-respons relatie in lucht, dat wil zeggen hoeveel virusdeeltjes zijn bij aerogene transmissie nodig om een besmetting te veroorzaken?

  • Welke bijdrage leveren ventilatie en het gebruik van luchtreinigers e.d. aan het voorkomen van besmettingen?

  • Prioritering. In welke maatschappelijke sectoren is (investeren in) ventilatie als preventiemaatregel het hardst nodig en het meest effectief;

  • Proportionaliteit en kosten/baten van toepassing van ventilatie;           

  • Invloed van omstandigheden in het binnenmilieu, zoals luchtvochtigheid en temperatuur.

 

Deze kennishiaten worden geadresseerd in drie inhoudelijke onderzoeksgebieden van het programma: technisch-inhoudelijk onderzoek, onderzoek implementatie en beleidsvorming en biomedisch onderzoek. Het onderzoek bestaat uit literatuurstudies, laboratorium experimenten, computermodel studies, mock-up studies en in-situ metingen.

Onderzoeks­gebieden

Technisch-inhoudelijk onderzoek

Onderzoek naar blootstellingsrisico’s en het effect van ventilatiemaatregelen en luchtreiniging hierop. Observaties in operationele omstandigheden, interviews met stakeholders en gebruikers van ruimtes, computermodellen en experimenteel onderzoek zowel in een mock-up als in situ.

Lees meer

Onderzoek implementatie en beleidsvorming

Het opbouwen en toegankelijk maken van kennis die gebruikers helpt om ventilatie als mitigatiemaatregel effectief in te zetten. Combineren van de uitkomsten van het technisch inhoudelijke en biomedische onderzoek met beleids- en sociaalwetenschappelijke methoden.

Lees meer

Biomedisch onderzoek

Onderzoek naar de levensvatbaarheid en besmettelijkheid van virusdragende deeltjes (met name gerelateerd aan SARS-CoV-2) in relatie tot tijd en grootteverdeling. Focus op literatuurstudies en experimenteel onderzoek.

Lees meer