ONDERZOEKSGEBIED

Onderzoek implementatie en beleidsvorming

Er is specifieke kennis nodig om gebruikers te helpen bij het maken van lastige keuzes over investeren in ventilatie als mitigatiemaatregel. Met gebruikers wordt in eerste instantie overheden, andere actoren in de publieke sector en maatschappelijke en not-for-profit organisaties bedoeld.

Die keuzes gaan over veel meer dan alleen technisch-inhoudelijke aspecten. Hoe erg is het precies als er zich in een bepaalde sector besmettingen voordoen, of als de dagelijkse gang van zaken door beschermende maatregelen verstoord raakt? En kun je dat tussen sectoren vergelijken? Hoeveel technische verbeterruimte is er eigenlijk? Wat kost het om in ventilatie te investeren en wat levert het op, bedrijfsmatig en maatschappelijk? Met die vragen gaat het onderzoek in de programmalijnen IV en V aan de slag. Het onderzoek combineert de uitkomsten uit het technische inhoudelijke en biomedische onderzoek met beleids- en sociaalwetenschappelijke methoden. Einddoel van het onderzoek is dat de vergaarde kennis bijdraagt aan het effectief en proportioneel inzetten van ventilatie als mitigatiemaatregel. Dat wil zeggen, maatregelen waarvan duidelijk is wat ze doen, op plekken waar ze het meeste effect sorteren en met oog voor bedrijfsmatige en maatschappelijke kosten en baten.

Onder dit onderzoeksgebied vallen programmalijnen IV en V. In programmalijn IV wordt onderzocht wat de impact en risico’s van besmettingen en van het toepassen zijn van verschillende mitigerende maatregelen zoals ventilatie en toepassen van luchtreinigers. Programmalijn V onderzoekt wat de bedrijfsmatige en maatschappelijke kosten en baten zijn van het al dan niet investeren in ventilatie. Ook verkent het onderzoek in deze programmalijn hoe gebruikers kunnen worden aangemoedigd om effectieve investeringen ook daadwerkelijk te doen.

PROGRAMMALIJN IV-2

Risico’s, impact en markt

Kennisopbouw ter ondersteuning van het effectief en proportioneel inzetten van ventilatie als mitigatiemaatregel en het ontwikkelen van afwegingskaders voor besluitvorming.

PROGRAMMALIJN V

Kosten en baten

Het opbouwen van kennis over de bedrijfsmatige en maatschappelijke kosten en baten van investeren in ventilatie als mitigatiemaatregel.