ONDERZOEKSGEBIED

Biomedisch onderzoek

Er is nog veel onduidelijk over hoe in een ruimte de verspreiding van virusdeeltjes (met name gerelateerd aan SARS-CoV-2) door aerosolen verloopt. Factoren zoals deeltjesgrootte, maar ook temperatuur en luchtvochtigheid hebben invloed op verspreiding in een ruimte, terwijl factoren zoals biochemische samenstelling en zuurgraad van het aerosoldeeltje van het speeksel effect hebben op de mate waarin luchtdeeltjes nog besmettelijk virus bevatten. Meer kennis van deze processen is nodig om beter onderbouwde gedragsregels vast te stellen maar ook om het effect van ventilatie en geometrie van ruimtes te kunnen beoordelen. Om deze reden focust dit onderzoeksgebied van P3Venti zich op kennisbouw op deze gebieden door experimenteel onderzoek.

Dit onderzoek behelst het in kaart brengen van de betrokken parameters en hun effect op de besmettelijkheid van virussen in aerosolen, in combinatie met de overdracht van ziekteverwekkers, evenals het bepalen van dosis responsrelaties. Hiertoe is opzet van een nieuwe methodologie noodzakelijk.

Viruseigenschappen die de besmettelijkheid en de dosis-responsrelatie bepalen variƫren sterk van virus tot virus of zelfs van variant tot variant. Toch is het mogelijk om uit het onderzoek in deze programmalijnen methodologische principes en aanpakken te distilleren die onderzoek naar andere pathogenen kunnen versnellen en verbeteren. Daar zal de focus dan ook mede op gericht zijn. Bij dit type onderzoek wordt er rekening mee gehouden dat de onderzoeksuitkomsten niet alleen voor SARS-CoV-2 maar ook voor andere, nog onbekende, pandemische bedreigingen meerwaarde bieden. Onder dit onderzoeksgebied valt programmalijn VI.

PROGRAMMALIJN VI

Infectiviteit en dosis-responsrelatie

Onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren en aerosoleigenschappen op de infectiviteit van virussen.