ONDERZOEKSGEBIED Technisch-inhoudelijk onderzoek
PROGRAMMALIJN I Inventarisatie en analyse operationele omstandigheden

Inventarisatie en analyse operationele omstandigheden

Programmalijn I onderzoekt interacties tussen mensen met een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Toegepaste onderzoeksmethodes zijn het waarnemen met sensoren, visuele observaties, het afnemen van interviews en groepsgesprekken. Kwantitatieve gegevens leveren inzicht in het aantal contacten tussen mensen, de duur en de onderlinge afstand. Kwalitatieve bevindingen voegen hier informatie aan toe over de functie en belang van de interacties in het dagelijkse proces binnen de onderzoekomgeving.

Door deze resultaten te combineren met technische gegevens over gebouwen in de vorm van ruimtetypologie├źn en ventilatiesystemen wordt inzicht gegeven over het blootstellingsrisicio onder normale omstandigheden. Hierdoor kan het blootstellingsrisico worden afgewogen tegen andere aspecten van kwaliteit en veiligheid. Zo kan de kennis vertaald worden naar praktisch toepasbare beoordelingskaders voor overheden en (non-for-profit) bestuurders.

Programmalijn I draagt hiermee bij aan kennishiaat C (Welke bijdrage leveren ventilatie en het gebruik van luchtreinigers e.d. aan het voorkomen van besmettingen?), kennishiaat D (Prioritering. In welke maatschappelijke sectoren is (investeren in) ventilatie als preventiemaatregel het hardst nodig en het meest effectief) en kennishiaat F (Invloed van omstandigheden in het binnenmilieu, zoals luchtvochtigheid en temperatuur).

Contactpersonen

Ir. Stefan van Heumen

Projectleider

Werkt als technisch consultant / onderzoeker bij de afdeling Building Physics & Systems van TNO. Hij richt zich daarbij vooral op de kritische technische infrastructuur van ziekenhuizen en zorginstellingen in relatie tot contamination control, pati├źntveiligheid en duurzaamheid.

Ing. Norman Egter van Wissekerke

Inhoudelijk trekker

Programma manager TNO (Team Zorgbouw), o.m. gespecialiseerd in strategische planning, implementatie van voorzieningen voor curatieve zorg en ontsluiting beleidsinformatie inrichting langdurige zorg.

GERELATEERD NIEUWS

19/12/2023

Programmalijn I uitgelicht

Deelprojectleider Norman Egter van Wissekerke legt uit waar de studie van Programmalijn I zich op richt.

Lees meer

Deel deze pagina