ONDERZOEKSGEBIED Technisch-inhoudelijk onderzoek
PROGRAMMALIJN III Experimenteel onderzoek

Experimenteel onderzoek

Experimenteel onderzoek is noodzakelijk om deeltjesgedrag en prestaties van ventilatiesystemen en luchtreinigers onder realistische toepassingscondities te kunnen bepalen. Het experimenteel onderzoek in programmalijn III is verdeeld in mock-up experimenten en praktijkexperimenten.

Mock-up onderzoek is een belangrijke onderdeel om onder gecontroleerde omstandigheden empirische data te verzamelen. Met de resultaten van de experimenten in de mock-up omgeving kan het CFD-model worden gevalideerd middels indicatoren zoals de ventilatie efficiëntie en hersteltijd, en wordt inzicht verkregen in het effect van bijvoorbeeld de aanwezigheid van warmtebonnen, bewegingen en type ventilatiesysteem.

Praktijkexperimenten, blootstellingsmetingen in situ met emissie van proxydeeltjes, zorgen voor kennisopbouw complementair aan experimenteel onderzoek in mock-ups. In de praktijkexperimenten wordt inzicht verkregen in deeltjesgedrag en blootstelling in een realistische omgeving onder praktijkcondities. Hiervoor wordt in een bestaande situatie de ventilatie efficiëntie en hersteltijd bepaald met deeltjesconcentratiemetingen en flowmetingen. Met gebruikmaking van tussenresultaten en uitkomsten van programmalijn I kunnen bijvoorbeeld kritische locaties voor bron- en ontvanger posities worden bepaald die in de praktijkmetingen een inzicht bieden in de verspreiding van deeltjes onder praktijkcondities.

Programmalijn III draagt hiermee bij aan kennishiaat C (Welke bijdrage leveren ventilatie en het gebruik van luchtreinigers e.d. aan het voorkomen van besmettingen) en kennishiaat F (Invloed van omstandigheden in het binnenmilieu, zoals luchtvochtigheid en temperatuur).

Contactpersonen

Ir. Stefan van Heumen

Projectleider

Werkt als technisch consultant / onderzoeker bij de afdeling Building Physics & Systems van TNO. Hij richt zich daarbij vooral op de kritische technische infrastructuur van ziekenhuizen en zorginstellingen in relatie tot contamination control, patiëntveiligheid en duurzaamheid.

Dr. Ir. Karin Kompatscher

Inhoudelijk trekker

Onderzoeker TNO (Buildings & Energy Systems), o.m. gespecialiseerd in energie, duurzaamheid, installatietechniek en luchtkwaliteit in relatie tot de fysieke omgeving en patiëntveiligheid.

Dr. Ir. Inge Wouters

Projectleider UU

Assistant professor Universiteit Utrecht (Environmental Epidemiology), o.m. gespecialiseerd in beroeps- en milieu-epidemiologie, beoordeling van de blootstelling aan bio-aerosolen.

Prof. Dr. Ir. Lidwien Smit

Inhoudelijk trekker UU

Hoogleraar Universiteit Utrecht, IRAS (One Health en Milieu-Epidemiologie) bij het (IRAS), o.m. gespecialiseerd in risicofactoren voor infectieziekten en luchtwegaandoeningen in de leef- en werkomgeving.

GERELATEERD NIEUWS

04/02/2024

Eerste rapportage programmalijn III

Lees de rapportage over de rol van gebouwventilatie bij het voorkomen van aerogene besmettingen.

Lees meer

20/03/2023

Experimenten uitgevoerd naar ventilatie-effectiviteit in de ziekenhuisapotheek clean room van MST Enschede

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede heeft TNO de gelegenheid gegeven experimenten uit te voeren in de...

Lees meer

Deel deze pagina