GEPUBLICEERD OP 04-02-2024

Eerste rapportage programmalijn III

Programmalijn III

In programmalijn III van P3Venti doen we experimenten die inzichten bieden in de rol van gebouwventilatie bij het voorkomen van aerogene besmettingen. Die experimenten voeren we uit in zowel een mock-up als in een in-situ situatie die representatief is voor veel voorkomende gebouwen van de langdurige zorg in Nederland. Een mock-up houdt in: een gecontroleerde omgeving waarin de werkelijke situatie zo goed mogelijk wordt benaderd, een in-situ-omgeving is een bestaande locatie in een instelling voor langdurige zorg. 

Er zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Wat zijn de ruimtelijke kenmerken van een veelgebruikte ruimte in de Nederlandse langdurige zorg? 

2. Wat zijn robuuste indicatoren en meetmethodes om het vermogen van een ventilatie-installatie te testen om aerogene verspreiding van virussen en pathogenen te reduceren? 

3. Welke parameters moeten worden vastgesteld om de indicatoren te kunnen bepalen en hoe kunnen deze worden gemeten? 

Onderzoeksvraag 1 is beantwoord door te kijken naar (in het verleden) vigerende bouwvoorschriften voor langdurige zorglocaties in Nederland. Ook worden voorlopige resultaten van Programmalijn I gebruikt waar informatie is verkregen over de ruimtelijke en technische kenmerken van bestaande langdurige zorglocaties. Onderzoeksvragen 2 en 3 zijn beantwoord met een literatuuronderzoek. 

Lees hier de rapportage van programmalijn III.

GERELATEERD NIEUWS

20/03/2023

Experimenten uitgevoerd naar ventilatie-effectiviteit in de ziekenhuisapotheek clean room van MST Enschede

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede heeft TNO de gelegenheid gegeven experimenten uit te voeren in de...

Lees meer