ONDERZOEKSGEBIED Biomedisch onderzoek
PROGRAMMALIJN VI Infectiviteit en dosis-responsrelatie

Infectiviteit en dosis-responsrelatie

In programmalijn VI staat het fysische gedrag van virus dragende aerosolen centraal. Met een literatuurstudie wordt inzicht verkregen in fysische en biochemische karakteristieken van virussen in aerosolen, zoals de grootteverdeling en de uitstootsnelheid van de deeltjes.

Aerosolen zijn afhankelijk van de ruimtelijke condities onderhevig aan verdamping, waardoor de grootte en samenstelling van een aerosol zeer snel kan veranderen. Verandering van grootte heeft effect op het ruimtelijk gedrag van het aerosol, en verandering van samenstelling op de levensvatbaarheid van virussen in het aerosol. Deze aspecten worden nader onderzocht aan de hand van experimentele opstellingen en modellen. Vervolgens kan gekeken worden hoe het gedrag van deze deeltjes verandert onder uiteenlopende luchtcirculatie en omgevingsomstandigheden.

In programmalijn VI wordt ook gekeken wat de infectiviteit is van virussen in uitgestoten deeltjes per grootteklasse. Hiervoor wordt gekeken naar de plaats van neerslag in het gehele ademhalingssysteem en de invloed op effectieve deeltjesneerslag onder operationele omstandigheden. Samen met dosis-response informatie van projectpartners (RIVM) kan dan een schatting worden gedaan naar het infectierisico.

Programmalijn VI draagt hiermee bij aan kennishiaat A (De bijdrage van aerogene transmissie aan de totale transmissie van een virus) en kennishiaat B (De dosis-respons relatie in lucht, dat wil zeggen hoeveel virusdeeltjes zijn bij aerogene transmissie nodig om een besmetting te veroorzaken).

Contactpersonen

Dr. Ir. Luc Hornstra

Projectleider

Senior projectmanager TNO (Microbiologie).

GERELATEERD NIEUWS

08/01/2024

Programmalijn VI uitgelicht

Luc Hornstra, deelprojectleider van programmalijn VI, vertelt hoe zij onderzoeken hoe lang virussen besmettelijk blijven

Lees meer

Deel deze pagina