GEPUBLICEERD OP 06-10-2023

Universiteit Leiden partner van P3Venti

Onderzoeken en onderwijzen
“Ik werk als universitair hoofddocent bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van het Instituut Psychologie, Universiteit Leiden. Naast het geven van onderwijs op de universiteit doe ik onderzoek naar de relatie tussen gedrag, ziekte en gezondheid. Na mijn opleiding psychologie met specialisaties biologische psychologie en neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en een promotie in Utrecht binnen het domein psychofarmacologie heb ik onderzoek gedaan in de Verenigde Staten en gewerkt als universitair docent bij het UMC Utrecht. De laatste jaren ben ik werkzaam als universitair hoofddocent aan Universiteit Leiden. Het onderzoek voor P3Venti voer ik samen met postdoc Aleksandrina Skvortsova uit. Een student-assistent assisteert ons hierbij.”

Projectleider en lid klankbordgroep
“Mijn rol binnen het P3Venti-programma is projectleider vanuit de Universiteit Leiden. Tevens ben ik lid van de klankbordgroep. Vanuit mijn rol als projectleider lever ik een bijdrage aan het verkrijgen van kennis omtrent opvattingen en gedragingen in relatie tot virus overdracht en eventuele preventieve maatregelen. We onderzoeken hoe beleidsmakers en mensen die zorgtaken uitvoeren, aankijken tegen blootstelling aan virussen in binnenruimtes. Daarnaast onderzoeken we of ventilatie als middel kan worden ingezet om de kans op blootstelling op virussen te verminderen. Bovendien bestuderen we wat de impact van besmettingen met virussen en eventuele preventieve maatregelen is. Het menselijk gedrag en het zo goed mogelijk beschikbaar zijn van kritieke faciliteiten, ook voor de kwetsbare burger, staat hierbij centraal. Vanuit mijn rol als klankbordgroeplid geef ik feedback op programmaplannen en resultaten in verschillende stadia van het project.”

Concrete handvatten voor zorginstellingen, sportvoorzieningen en overheid
Aan het einde van het programma is de verwachting dat er concrete handvatten kunnen worden geboden aan instellingen die te maken hebben met (kritiek) planbare zorg, aan sportvoorzieningen en aan de overheid. Daarmee kunnen zij richting geven aan het te voeren beleid ten aanzien van de inzet van ventilatie als potentieel middel in het voorkomen of verminderen van de kans op overdracht door infecties (SARS-CoV-2 virus en breder). Tevens is er dan naar verwachting een actief netwerk beschikbaar voor belangrijke vraagstukken rondom dit thema, ook voor de langere termijn.

Interdisciplinair samenwerken
“Ik werk graag mee aan het P3Venti-programma, omdat het een mooie gelegenheid is om interdisciplinair, dus met mensen met veel verschillende achtergronden, samen te werken. Op die manier bouwen we een kennisnetwerk op dat vanuit verschillende perspectieven inzicht geeft in de doelstellingen van het programma. Bovendien betreft het onderzoek naar een maatschappelijk relevant en urgent onderwerp. Er zijn diverse mogelijkheden om mee te praten en mee te denken over de onderwerpen waar we onderzoek naar doen, bijvoorbeeld op ons eerstvolgende symposium. Houd onze website hiervoor in de gaten!”

"P3Venti is een mooie gelegenheid om samen te werken met mensen met veel verschillende achtergronden."

Judy Veldhuijzen