GEPUBLICEERD OP 24-04-2024

Mulier Instituut partner van P3Venti

Mulier Instituut is partner geworden van P3Venti. Johan Steenbergen, Hoofd cluster Organisatie, Educatie & Topsport, vertelt hoe zij vanuit sportonderzoek een bijdrage leveren aan het programma.

Sportonderzoek voor beleid en samenleving
Johan Steenbergen: “Ik werk als clusterhoofd en onderzoeker bij het Mulier Instituut. Een Instituut dat als belangrijkste doel heeft bij te dragen aan goed onderbouwd beleid gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Zelf werk ik daar nu bijna drie jaar en bekleed ik drie functies: 1. leidinggeven aan en uitvoeren van onderzoek, 2. leidinggeven aan het cluster ‘Organisatie, Educatie en Topsport’ en 3. als lid van het MT bijdragen aan de (door)ontwikkeling van het instituut. Als gepromoveerd bewegingswetenschapper aan de VU Amsterdam ben ik al ruim 30 jaar werkzaam binnen de sportsector. Ik heb tal van onderzoeken uitgevoerd op het terrein van waarden en normen in de sport, professionalisering van de sport, meer en beter bewegen van de jeugd en governance-vraagstukken binnen de sport.”

Bij corona-epidemie opgedane kennis inzetten voor P3Venti
“Het Mulier Instituut heeft gedurende de corona-epidemie op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport uitvoerig onderzoek gedaan naar de impact van corona op ‘de’ sportsector. Bijvoorbeeld, welke gevolgen had deze epidemie op de sportdeelname, waren er verschillen tussen sportaanbieders en hoe hielden sportaanbieders het hoofd boven water, vooral financieel? De kennis die is opgedaan kan (deels) worden ingezet bij het onderzoek van P3Venti naar de drie maatschappelijk urgente sportvoorzieningen: revalidatiefitness, kleinschalige  fitness en het geven van zwemlessen.”

Bijdrage aan besluitvorming onder onzekere omstandigheden
“Binnen P3Venti ben ik vanuit het Mulier Instituut overall projectleider. Als inhoudelijk uitvoerder ben ik betrokken bij programmalijn V Maatschappelijke Kosten en Baten, collega’s bij programmalijn I Inventarisatie en analyse operationele omstandigheden en programmalijn IV Risico’s, Impact en Markt. Wij brengen onze specifieke kennis in over de sportsector. Kennis die bijvoorbeeld van belang is bij het meedenken wat voor de sportsector nodig is voor een afgewogen ‘besluitvorming onder onzekere omstandigheden’. Daar wil ik samen met mijn collega’s, en in samenwerking met de verschillende partners, graag een bijdrage aan leveren!”

Afwegingskader voor de sportsector
“Aan het einde van het programma in 2025 ben ik tevreden als er een afwegingskader voor de sportsector is ontwikkeld aan de hand waarvan goed onderbouwde besluiten zijn te nemen over investeringen in ventilatie. Een afwegingskader dat er hopelijk aan kan bijdragen dat, in geval van uitbraak van een  pandemie, de negatieve impact op sport gering zal zijn.”

"Uitdagend om met verschillende onderzoekers, met ieder hun eigen expertise, samen te werken!"

Johan Steenbergen, Hoofd cluster Organisatie, Educatie & Topsport Mulier Instituut