GEPUBLICEERD OP 20-02-2024

Eerste rapportage programmalijn V

Programmalijn V

P3Venti wil toepasbare kennis opbouwen over verspreiding van virussen en andere pathogenen door de lucht en de rol van ventilatie om die te mitigeren. Op basis van deze kennis ontwikkelen we in programmalijn V methoden en instrumenten, handelingsperspectief, om de overheid en maatschappelijke partners te ondersteunen bij besluitvorming.

Onderzoeksvragen waren de volgende:

1.      Hoe ziet het krachtenveld van actoren eruit m.b.t. investeringsbeslissingen in ventilatie in de langdurige zorg?

2.      Hoe gaan beslissers om met besluitvorming onder onzekerheid en investeringsbeslissingen in ventilatie ten tijde van niet-pandemische en pandemische tijden?

3.      Welke maatschappelijke kosten en baten van investeringen in ventilatie zijn voor de langdurige zorg het meest relevant?

Antwoorden op deze onderzoeksvragen zijn verkregen door een combinatie van deskstudie en empirisch onderzoek.

Bekijk hier de rapportage van programmalijn V.