GEPUBLICEERD OP 17-05-2024

Eerste rapportage Programmalijn IV

In programmalijn IV van P3Venti wordt kennis opgebouwd die helpt om de (Rijks)overheid en andere maatschappelijke stakeholders goed overwogen keuzes te laten maken bij het financieren van maatregelen op het gebied van ventilatie en andere luchtbehandelingssystemen. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een afwegingskader. De volgende vraag staat daarbij centraal:

Wat is de impact van besmettingen met pathogenen en van maatregelen die genomen worden om de kans op besmetting met pathogenen te verkleinen?

De doelstelling van het afwegingskader is om deze vraag gestructureerd en toetsbaar te kunnen beantwoorden. In dit eerste rapport richten we ons op de sector langdurige zorg. Later in het onderzoek wordt een vergelijkende analyse uitgevoerd voor een aantal maatschappelijk urgente sportvoorzieningen. Aan de hand van die vergelijkende analyse zal een meer algemeen toepasbaar afwegingskader worden opgesteld.

De onderzoeksactiviteiten voor de ontwikkeling van het afwegingskader voor de langdurige zorg hebben zich in eerste instantie gericht op het analyseren van vier impactdomeinen:

1. Oversterfte

2. Ernstige gezondheidsschade, anders dan overlijden

3. Kwaliteit van dienstverlening

4. Continuïteit van dienstverlening, c.q. productie-uitval

Op basis van een literatuuronderzoek en een stakeholderanalyse worden in dit rapport conclusies getrokken over de relevantie van de vier impactdomeinen binnen de langdurige zorg en hoe dit verder te vertalen is naar een afwegingskader. De domeinen zijn onderverdeeld naar uitkomsten voor cli├źnten en aspecten die te maken hebben met de dienstverlening zelf.